Từ Uyên & Đinh Tấn Khương


Nước mắt có bao giờ chảy ngược với góp ý của Đinh Tấn Khương, Úc Châu

Từ Uyên & Đinh Tấn Khương

Trong lòng mẹ chợt vẳng nghe lại được câu nói của bà ngoại xưa đã nói với mẹ:
 “Nước mắt chảy xuôi , con ạ.” ...
 
Con gái của mẹ,

[về đầu trang]