Quan Sát Viên


Trang nhà làm đẹp: Nhuộm hay không nhuộm

Quan Sát Viên

Buổi họp hàng tháng của chúng tôi gồm hầu hết các khuôn mặt thân quen và đủ mọi hạng tuổi từ em bé đến cụ già (vì buổi họp có tính gia đình nên cứ đem theo con nhỏ nhằm buổi họp được đông và vui).

[về đầu trang]