Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb


"Người Trung Quốc đã đến thời thiếu đạo đức trầm trọng"

Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb

Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 10 vừa qua, tại huyện Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc xảy ra một sự việc đau lòng khiến toàn thế giới nhìn vào đều rùng mình và phẫn nộ.
 

[về đầu trang]