Nguyên Thúy


Một ngày ở Nursing Home

Nguyên Thúy

Sau ba tháng du lịch ở Mỹ về, những người quen hỏi tôi điều gì làm tôi tâm đắc nhất. Không chút do dự hay suy nghỉ, tôi trả lời: đó là cái Nursing Home.
 

[về đầu trang]