Dương Lộc


Lời mẹ dạy ... con trai !!

Dương Lộc

1.- Sai lầm lớn nhất của đời con là lấy vợ.
2.- Tai họa lớn nhất của đời con là khổ suốt đời vì vợ.
3.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời vợ.
4.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị sai khiến bởi vợ.
5.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ đang bị giữ bởi vợ.
6.- Thất bại lớn nhất của đời con là không thể bỏ được vợ.
7.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là vẫn tiếp tục chịu đựng với vợ.

[về đầu trang]