Trúc Linh


Tình yêu cố gắng

Trúc Linh

Một chút cố gắng trong đời, là một chút cố gắng thật tuyệt vời, chắt chiu từng chút ấy, cho cuộc đời tươi sáng hơn… Hôm nay, ngày 14/9 lễ Suy Tôn Thánh Giá, là tước hiệu của tất cả chị em Mến Thánh Giá.

[về đầu trang]