Bùi Hữu Thư phỏng dịch


Một câu chuyện cảm động: “Khi bạn xuống tới đất đen là lúc Chúa lại nâng bạn lên”

Bùi Hữu Thư phỏng dịch

Bà Sally nhảy xô tới ngay khi thấy bác sĩ giải phẫu bước ra khỏi phòng mổ. Bà hỏi: “Con trai tôi thế nào? Nó có qua khỏi không? Bao giờ tôi có thể thăm nó?”
 
Bác sĩ trả lời: “Tôi rất tiếc. Chúng tôi cố gắng hết sức, nhưng con bà không sống được”.
 

[về đầu trang]