VietCatholic Network8/20/2011


WYD 2011: Huấn Từ của Đức Thánh Cha dành cho các nữ tu Tây Ban Nha

VietCatholic Network8/20/2011

San Lorenzo DE EL Escorial - 2011/08/19 - 11:30
Patio de los Reyes
Gặp gỡ với các nữ tu
 
Các nữ tu trẻ thân mến,
 

[về đầu trang]