Sr. Minh Du


WYD 2011: Tường trình từ Madrid

Sr. Minh Du

Sáng nay là ngày thứ hai của WYD, tại thủ đô Madrid có đến 262 điểm dạy giáo lý của các giám mục khắp nơi trên thế giới. Trong đó có đến 74 nơi dạy giáo lý bằng tiếng Tây Ban Nha, đứng thứ nhì là Ý với 46 nơi, thứ ba là Pháp với 40 điểm và bằng tiếng Anh chỉ có 24 chỗ.

[về đầu trang]