Nguyễn Xuân Nghĩa


Trump và trận địa kinh tế với Trung cộng

Nguyễn Xuân Nghĩa

 Danh bất hư truyền, mỗi ngày “thiên hạ đệ nhất chướng” là tổng thống tân cử Donald Trump lại dành cho dư luận một ngạc nhiên. Bài này xin nói về kinh tế.
    

Xé nước Tầu làm năm mảnh

Nguyễn Xuân Nghĩa

Sau khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào "xông đất" Hoa Kỳ vào đầu năm nay, ngày 25 Tháng Hai vừa qua, một số giới chức Hoa Kỳ đã có một phiên họp nguyên ngày về tình trạng nội loạn của Trung Quốc - và về những hậu quả cho Hoa Kỳ.

Phiên họp này chẳng có gì là "nội bộ" hay "bí mật" nhưng lại kết thúc với phần vấn đáp rất lạ.

[về đầu trang]