Lm. Phanxicô Xavie Vũ Phan Long, ofm


Đức Chúa Giêsu đi trên biển Hồ

Lm. Phanxicô Xavie Vũ Phan Long, ofm

Chúng ta nên đặt đoạn văn này vào trong ngữ cảnh của nó là toàn khối từ cuối chương 13 đến chương 17 của Tin Mừng Mtthu. Đọc khối này, chúng ta nhận ra những ý tưởng quan trọng:
 

[về đầu trang]