Dấu Lặng


Tình yêu và tình cảm

Dấu Lặng

1.Tình yêu thì trường tồn và mãnh liệt.
Tình cảm thì chóng đến và cũng chóng đi.
 
 
2.Tình yêu thì sâu sắc và tỏa lan mạnh mẽ.
Tình cảm thì mờ nhạt và co cụm.
 
 
3.Tình yêu làm muôn người hiệp thông.
Tình cảm chia người ta thành từng cụm nhỏ
yếu ớt và đầy bao thứ bất ổn.
 
 

[về đầu trang]