Lm. Phaolô Đinh Huỳnh Hoa, Ofm


Gia đình mở rộng hiệp thông

Lm. Phaolô Đinh Huỳnh Hoa, Ofm

Sự hiệp thông vợ chồng tạo nên nền tảng trên đó xây dựng được sự hiệp thông rộng lớn hơn trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, giữa những anh chị em trong nhà với nhau, giữa những người bà con gần và giữa những thành phần khác trong gia đình (số 21).
 
MỌI NGƯỜI XÂY DỰNG HIỆP THÔNG
 

[về đầu trang]