Lê Lý Trần


Tẩy chay hàng hóa Trung Cộng...

Lê Lý Trần

Giới truyền thông Hoa Kỳ đã tham dự, vận động tẩy chay hàng hóa Trung cộng đang có tại thị trường Hoa Kỳ...
Xin Quý Vị cùng đồng tâm hiệp lực thực hiện việc làm chính đáng này...
Mọi người, mọi nhà nhất quyết không mua hàng nhập cảng từ Tàu cộng...
không tham dự bất cứ dịch vụ gì với Tàu cộng...
Từ nay và mãi mãi...

[về đầu trang]