Anthony Lê


Hôn nhân không thành và vô hiệu hóa hôn nhân

Anthony Lê

ROMA -- Việc hôn nhân không thành không nhất thiết ám chỉ đến tính vô hiệu hóa của hôn nhân. Đó là lý do tại sao mà việc hiểu biết và diễn dịch đúng đắn về các quy định của giáo luật, thậm chí là ngay cả trong Giáo Hội, là một điều hết sức quan trọng, Cha Miguel Ángel Ortiz, một chuyên gia về lãnh vực này, đã cho biết như vậy trong bài phỏng vấn với hãng tin Zenit.

[về đầu trang]