Nguyễn Lặng Thầm


Nazareth Việt Nam tĩnh tâm tháng 6 năm 2011

Nguyễn Lặng Thầm

VỊ THIÊN CHÚA BỊ LÃNG QUÊN
 
“Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.
Nói xong, Chúa thổi hơi vào các ông và bảo:
Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần” (Ga 20, 21 - 22).

Vun đắp tình yêu

Nguyễn Lặng Thầm

Theo Sách Sáng Thế: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói : ‘‘Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi.... Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt’’(St 2, 22 – 24)

[về đầu trang]