Hoàng Thái Hiếu


Tại sao chúng tôi dự Khóa Nazareth

Hoàng Thái Hiếu

Hãy trân quí những gì mình hiện đang có (gia đình, vợ, chồng, con cái, cơ hội…). Đây là những “món quà” Chúa riêng tặng mỗi người chúng ta.
 
1. Tại sao dự khóa Nazareth? Thưa:
 
Có cơ hội trải nghiệm Bí Tích Hôn Nhân gia đình.
 

[về đầu trang]