Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức


Có chăng món ăn kích dục

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức

Ngôn ngữ Anh, Pháp có chữ Aphrodisiac để chỉ những tác nhân được cho là có thể tăng cường tài nghệ giao hoan, sự ham muốn và đáp ứng tình dục. Mà ham muốn tình dục là một cảm xúc đặc biệt không thể thiếu trong tình yêu nam nữ. Không có xúc động này thì tình yêu mang nặng ý nghĩa thân thương bằng hữu, quyến thuộc.

Thuốc ở trong rau

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức

Kinh nghiệm dân gian ta vẫn thường nói: “Đói ăn rau, đau uống thuốc”. Nhưng thực ra, rau không chỉ là món ăn nhiều chất dinh dưỡng mà còn là những liều thuốc trị bệnh quý giá. Chẳng thế mà danh y Hải Thượng Lãn Ông của ta đã có nhận xét:
 
“Nên dùng các thứ thức ăn
Thay vào thuốc bổ có phần lợi hơn”
 

[về đầu trang]