Michael & Mỹ Hạnh


“Món quà” Chúa ban (Cảm nhận sau khi dự Khóa 4 Nazareth)

Michael & Mỹ Hạnh

Trong cuộc sống chúng ta, không ít thì nhiều đã có lần chúng ta nhận được quà. Tuy nhiên, không phải món quà nào khi nhận được mình đều cảm thấy thích thú và vui vẻ để đón nhận. Có những món quà, vừa nhận được thì mình cảm thấy phấn khởi và vô cùng hạnh phúc để nhận.

[về đầu trang]