Nguyễn Thanh


30 giây đủ để bạn làm gì ?

Nguyễn Thanh

30 GIÂY KHÔNG ĐỦ ĐỂ CHIÊN MỘT CÁI BÁNH XÈO, NHƯNG....

Thông Điệp Mầu Nhiệm Chúa Giáng Sinh

Nguyễn Thanh

Khởi đầu cuộc rao giảng, như một sự tình cờ, Đức Kitô đã chọn đoạn sách của Sứ Ngôn Isaia như sạu: “Thần linh Chúa ngự trên tôi. sai tôi đị loan báo Tin Mừng cho người nghèo khổ, công bố ân xá cho những tù nhân, cho người mù nhìn thấy, cho người bị áp bức được tự do, và công bố Năm Hồng Ân”.

“Những Giám Mục và linh mục nào thấy mình không làm tròn được nghĩa vụ, không có gan cứng cổ chống lại sức ép của chế độ thì chúng tôi khuyên họ điều này: họ nên xin nghỉ mọi công việc mục vụ và có can đảm trao lại thừa tác vụ của mình.”

Nguyễn Thanh

“Những Giám Mục và linh mục nào thấy mình không làm tròn được nghĩa vụ, không có gan cứng cổ chống lại sức ép của chế độ thì chúng tôi khuyên họ điều này: họ nên xin nghỉ mọi công việc mục vụ và có can đảm trao lại thừa tác vụ của mình.” Đức Tổng Giám Mục Hàn Đại Huy (Hon Tai-Fai - 韓大輝), tổng thư ký Bộ Truyền Giảng Tin Mừng đã tuyên bố “nẩy lửa” như trên trong một cuộc phỏng vấn dàn

Đức Hồng Y Ivan Dias và nỗi buồn Trung Hoa

Nguyễn Thanh

Đức Hồng Y Ivan Dias, người vừa từ giã cương vị Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, sinh ngày 14/4 năm 1936 trong một gia đình Công Giáo rất ngoan đạo. Ngài thường được báo chí mô tả như một người nhiệt thành và khẳng khái bảo vệ Giáo Hội.
 

[về đầu trang]