Trịnh Xuân Hòa


Nỗi đau và hạnh phúc

Trịnh Xuân Hòa

Tôi không có cơ may được hưởng thụ những niềm vui hãnh diện là vợ của một Sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, chưa được tiếp xúc bạn bè, chưa có nụ cười tươi, chưa được an bình rạng rỡ bên cạnh bộ quân phục điểm mai vàng mà khoe với bạn, với người thân, một sự bình thường của các người vợ Sĩ quan đang có, thì tôi đã thành ngay vợ của quân nhân bại trận không chinh chiến ngay giữa tiệc cưới.

[về đầu trang]