Carl Berstein & Marco Politi


Câu chuyện bí mật của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Carl Berstein & Marco Politi
Người chuyển dịch: 
Nguyễn Ước

Phần trích này, lấy từ cuốn His Holiness, xuất bản năm 1997 của hai tác giả Carl Bernstein và Marco Politi, cho chúng ta một cái nhìn rất con người và sâu xa vào bản thân của Đức Thánh Cha.

[về đầu trang]