Văn Quảng


Dấy lên một mùa kinh

Văn Quảng

đất biên giới còn ủ những hồn xưa
đá đảo xa vẫn hồ như bóng lính
Tây Nguyên nhớ người mình
Cửu Long khóc dân lành
gió Trường Sơn
sóng Biển Đông
sinh hận tử oan trùng trùng gọi những lời kinh
 
kinh môi chị nóng tim anh
kinh lòng mẹ nâng bước con
kinh Tiền Nhân về làm mùa bão tố
 

[về đầu trang]