Lm. Giusee Đinh Tuấn Việt


Chúa phạt

Lm. Giusee Đinh Tuấn Việt

Đứng trước những thảm cảnh như vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, trận động đất kinh hoàng mới xảy ra tại Haiti, New Zealand, và hiện nay là cơn động đất-sóng thần khủng khiếp đang gây bao đau khổ tại Nhật Bản, và biết bao những thảm kịch khác thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong cuộc đời như bệnh tật, tai nạn, rủi ro,… có vài người nhận định: “Những sự việc này là hình phạt Chúa giáng xuống những người tội lỗi.” Bạn nghĩ sao?

[về đầu trang]