Hà Minh Thành


Một bức thư cảm động và rất nên đọc viết từ Nhật

Hà Minh Thành

Ngày 17/3/ 2011
Xin chào anh Đăng,
 
Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành. Qua anh Nguyễn Hữu Viện tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh.
 

Động đất, song thần tại Nhật Bản

Hà Minh Thành

Bà con nào là người Việt Nam đang gặp khó khăn tại Nhật cần giúp đỡ thì liên hệ với anh. Xin ghi lại địa chỉ của anh Hà Minh Thành:

minhthanhjp@yahoo.com; điện thoại 09085381634…
doanhdoanh
 

CẢNH SÁT NHẬT, GỐC VIỆT HÀ MINH THÀNH ĐANG CỨU NẠN TẠI VÙNG FUKUSHIMA, TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI BLOG PHAMVIETDAONV
Blog Phamvietdaonv:
 

[về đầu trang]