Nguyễn Hữu Chi


Chết sang hay chết rẻ tiền!

Nguyễn Hữu Chi

Ðược tin ông bạn già bất thình lình “ra đi”, tôi vội mang vòng hoa đến chào từ biệt. Ông bạn tôi mặc bộ đồ rất đẹp, bình thản nằm đó.
 

[về đầu trang]