Tạ Ân Phúc


“Cân bằng trong cuộc sống”, hạnh phúc trong tầm tay mỗi người

Tạ Ân Phúc

Trong cuộc sống hiện đại, ngay trong lòng xã hội Việt Nam, ngày nay người ta phải nỗ lực nhiều hơn, bươn chãi nhiều hơn để có thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu của cuộc sống cá nhân và gia đình.
 

Chữ tâm trong kinh doanh

Tạ Ân Phúc

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh hôm nay, duy trì hoạt động kinh doanh đã khó, làm thế nào thực hành đạo đức trong kinh doanh mà vẫn đạt được hiệu quả lại là chuyện khó hơn. Bởi vì “thương trường là chiến trường” và người ta không ngại dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để đạt được mục đích tối hậu là lợi nhuận.

Sự khác biệt và hòa hợp tâm lý trong đời sống vợ chồng

Tạ Ân Phúc

“Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ và cả hai thành một xương một thịt” (x. St 1,27;2,24). Những chương đầu của sách Sáng Thế cho thấy công trình tạo dựng của Thiên Chúa thật tốt đẹp!
 

[về đầu trang]