Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long


Martin Luther và vấn đề "làm thế nào đón nhận được Thiên Chúa tình thương?"

Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long

 "Làm thế nào đón nhận được Thiên Chúa tình thương?" Đây là thắc mắc đi tìm Thiên Chúa dày vò trái tim tâm hồn Martin Luther suốt dọc đời sống từ khi ông bước chân vào sống trong Dòng Augustino là một thầy Dòng và sau này trở thành Linh mục năm 1507 ở Erfurt nước Đức.
 

Thánh sử Mattheo

Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long

Theo lịch Phụng vụ của Gíao Hội Công giáo, Tin mừng, còn gọi là Phúc âm, Chúa Giêsu luân phiên theo thứ tự năm A, B và C được đọc công bố trong các Thánh lễ ngày Chúa nhật.

Tin mừng Chúa Giêsu được viết theo Thánh sử Mattheo cho năm A.

Tin mừng Chúa Giêsu được trước tác theo Thánh sử Marco cho năm B.

[về đầu trang]