ĐGM. JB Bùi Tuần


Mùa Xuân cho lòng người

ĐGM. JB Bùi Tuần

Xuân đang đẹp trong lòng thiên nhiên. Xuân đang đẹp trên đất nước. Nhưng xuân đẹp nhất là xuân trong lòng người. Xuân đẹp trong lòng người, khi lòng người mang những đức tính tốt, không ngừng vươn tới mức độ đẹp hơn, và luôn luôn vươn tới những vẻ đẹp mới.
 

[về đầu trang]