AFP


Danh sách 50 nước bách hại người Kitô hữu nhiều nhất: Việt Nam hạng 18

AFP

Trang web www.portesouvertes.fr, có mục đích “phục vụ các Kitô hữu bị bách hại » trên thế giới, đã công bố một danh sách 50 nước mà chính quyền bách hại các kitô hữu nhiều nhất trên thế giới.
 

[về đầu trang]