Mục sư Nguyễn Văn Huệ


Có Thượng đế hay không?

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Có Thượng đế hay không? Câu hỏi mà mỗi một chúng ta phải tìm hiểu để có câu trả lời chính xác. Tại sao? Vì câu trả lời chính xác này sẽ định đoạt sự sống, sự chết của mỗi một chúng ta.

Sau đây là câu trả lời được trích từ bài "Đấng Tối Thượng Là Ai?" của Mục sư Nguyễn Văn Huệ, mời bạn tham khảo.
 
 

[về đầu trang]