Lm. Phaolô Nguyễn Văn Tùng


Phải chăng danh xưng “Ðức Mẹ Ðồng Công Cứu Chuộc” sẽ trở thành Tín Ðiều? (5)

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Tùng

Tuần san Newsweek số ra ngày 25/8/1997 đã đăng bài của Kenneth L. Wooward - viết cùng với Andrew Murr, Christopher Dickey, Eric Larson, Sarah Van Boven, và Hersch Doby - dưới tựa đề “Hail, Mary” (Kính mừng Maria).

Chung quanh những Tín Điều và Tín Lý về Ðức Maria

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Tùng

Những người “không thích” giáo hội Công Giáo thường hay viện cớ này hay lẽ khác để làm hậu thuẫn cho những chỉ trích của họ. Có người “phê bình” giáo hội về đường hướng chính trị, người khác “chỉ trích” giáo hội về hệ thống tổ chức, người khác nữa có thể “kết án” giáo hội về một hay nhiều giáo huấn mà xét ra “đụng chạm” đến lối sống của họ.

Nên đọc bản dịch Kinh Thánh nào?

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Tùng

LTG. Có người đã đề nghị dùng chữ Thánh Kinh, thay vì Kinh Thánh. Thiết tưởng đây là một từ Hán Việt được xử dụng thông thường đến nỗi dường như đã bị Việt hóa rồi. Nếu như vậy thì phải nói cho đúng văn phạm trong ngôn ngữ nước ta. Chữ Kinh (Lời của Chúa) là danh tự, Thánh là tĩnh tự. Trong tiếng Việt, danh tự luôn luôn đi trước tĩnh tự.

[về đầu trang]