Nguyễn Hoài Vân ghi lại


Tổ Phụ Nhân Loại Là Người Trung Hoa?

Nguyễn Hoài Vân ghi lại

Trong một Hội Nghị Thượng Đỉnh họp tại Hàng Châu hôm 29 tháng 2 năm 2009, các nhà khoa học cho biết xác suất con người đầu tiên của nhân loại là người Trung Hoa được ước lượng vào khoảng 36%.
 
Ngay khi được tin ấy, Đức Giáo Hoàng tức tốc triệu tập các nhà Thần Học lỗi lạc nhất để công bố một phản ứng dựa trên tín lý của Giáo Hội Hoàn Vũ.
 

[về đầu trang]