My Giang sưu tầm


Những điều hiển nhiên

My Giang sưu tầm

• Chúng ta có ít nhưng xài nhiều; chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.
• Chúng ta có nhà rộng với mái ấm đẹp có tiện nghi, nhưng ít thời gian để tận hưởng nó.
• Chúng ta có nhiều bằng cấp, nhưng ít tri thức.
• Chúng ta có nhiều kiến thức, nhưng ít khả năng suy xét.
• Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn, nhưng chưa chắc chất lượng tốt hơn.

[về đầu trang]