Mường Giang


Ðêm Thánh Vô Cùng khắp thế giới

Mường Giang

Theo sử liệu, cách đây hơn 2000 năm vào một đêm đông lạnh lẽo, Chúa Jésus đã được sinh trong một máng cỏ nơi cánh đồng cô quạnh.

[về đầu trang]