Phượng Vũ sưu tầm


Chị nhường chồng cho em đấy!

Phượng Vũ sưu tầm

Chủ đề ngoại tình, người thứ nhất hay người thứ 3 luôn là đề tài nóng trong mỗi gia đình cũng như trên mục Tâm sự này.
 

Câu chuyện về một keo không và tách cà phê

Phượng Vũ sưu tầm

Khi nào bạn thấy không có đủ thời gian trong 24 tiếng để xữ lý mọi việc lớn nhỏ, bạn hãy nhớ lấy câu chuyện này nhé !

[về đầu trang]