Nguyệt Minh


Chiếc ghế trống và người tù vô tội

Nguyệt Minh

Oslo, ngày 10 tháng 12. Trước tòa thị sảnh, những bước chân đưa tôi đến gần hơn với chiếc ghế trống dành cho một người vô cùng đặc biệt ngày hôm nay.
 

[về đầu trang]