Lm. Giuse Trần Việt Hùng


So sánh

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Người giầu có được cung phụng. Kẻ tài giỏi được quý mến. Người có chức quyền được kính trọng. Người thông minh được ưu đãi. Người đã có, lại có thêm. Người nghèo khó bị coi thường. Kẻ ít học bị khinh khi. Não trạng con người bị đóng khung. Ý thức hệ bị thiên kiến. Khuôn mẫu xã hội tạo phân biệt đẳng cấp đã gây nên sự tranh đấu không ngừng.

Tĩnh Lặng

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

(Stk 9, 8-15; 1Pet 3, 18-22; Mc 1, 12-15)

Hôn nhân Công Giáo

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự (Mt 22,8).
 

Đối tượng cầu nguyện

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Kể câu truyện, có một thầy giáo bước vào lớp học và viết ba số chữ lên bảng: 2-4-8. Thầy quay lại hỏi các học sinh trong lớp: “So, what’s the solution? Như vậy, giải đáp thế nào?
 

Ai có tai nghe, hãy nghe!

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Chúa Giêsu giảng dụ ngôn người gieo giống ý nghĩa thật cụ thể và tuyệt vời. Dụ ngôn này có thể áp dụng cho mọi nơi và mọi thời. Ai cũng có thể nhận biết và học hiểu. Lời Chúa được tung vãi một cách quảng đại và dồi dào. Lời Chúa được rao truyền đi mãi ngày này qua ngày khác. Những hạt giống lời Chúa được gieo vào mọi cõi lòng.

Nguyện cầu

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Cầu nguyện là tâm sự với Chúa. Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống. Thánh Marcô viết: Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống (Mc. 12,17). Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu thì luôn luôn muốn kết hợp và chia sẻ. Tình yêu luôn đi tìm đối tượng yêu. Tình yêu của Thiên Chúa được in dấu trong trái tim con người.

Tâm điểm

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Câu truyện nói về một người thầy đang huấn luyện hai môn sinh về môn bắn cung. Cuối khu vườn treo bia để bắn trên một thân cây. Người môn sinh thứ nhất lấy cung tên và bắt đầu tập bắn. Người Thầy hỏi học trò: Hãy nói cho thầy biết những gì con đang nhìn thấy. Môn sinh trả lời: Con thấy bầu trời, mây bay, các cây cối có lá, cành và tiêu nhắm. Ông Thầy nói: Hãy hạ cung xuống, con chưa sẵn sàng.

Thánh Thể

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Chúa Giêsu cử hành bữa Tiệc Ly với các tông đồ vào áp Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Chúng ta cùng đọc các bản văn quan trọng liên quan đến bữa Tiệc Ly để có một cái nhìn chung.
 

Dịp tội!

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài' (Mt. 4,10).
 

Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài'" (Mt. 4,10).
 

Sai đi

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

"Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."

Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo (Lc 9,23).
 
 
1. Bước Theo Chúa
 

[về đầu trang]