Lm. Paul Vũ Xuân Quế, OFM


Hang đá và Máng cỏ: Một cảm hứng độc đáo của Thánh Phanxicô Átsidi

Lm. Paul Vũ Xuân Quế, OFM

Tu sĩ Phanxicô thành Átsidi (1181-1226) trước hết là vị thánh có nhiều nhân đức, và đặc biệt ngài được mệnh danh là vị thánh nghèo hèn và khiêm hạ thành Átsidi.
 

[về đầu trang]