Thùy Vân


Những ai chê Mỹ thì trở về mà sống bên VN!

Thùy Vân

Tôi Rất Tự Hào khi được Sống ở Mỹ !
Những ai chê Mỹ thì trở về mà sống bên VN !

                           * * *

[về đầu trang]