ÐGM Mai Thanh Lương


Chúa Chúa Giêsu Kitô là vua Các Thánh Tử Ðạo

ÐGM Mai Thanh Lương

“Anh chị em hãy bắt chước Chúa Giêsu tha thứ và cầu nguyện cho cả những kẻ thù của mình.”

Hằng năm chúng ta mừng đại lễ tôn vinh Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam quan thầy của cộng đồng một cách trọng thể.

[về đầu trang]