Abraham Lincoln


“Xin thầy dạy cho con tôi”

Abraham Lincoln
Người chuyển dịch: 
Trần Duy Nhiên chuyển ngữ

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật.

[về đầu trang]