Nguyễn Văn Thành


Biến họa thành phúc. Biến rủi ro thành cơ may…

Nguyễn Văn Thành

Với những người cố quyết “học làm người “, ngày ngày gieo rắc tình người và tính người, trên mọi nẻo đường của Quê Hương và dân tộc, tất cả mọi sự cố đều có thể trở nên những cơ may học tập, cho dù ở bên dưới những rủi ro và tai nạn đang rình rập, đe dọa .
 

[về đầu trang]