LV


Buổi họp GĐ-Nazareth Saddleback 9/2010

LV

Cám ơn anh chị gia trưởng Thiệt Nga luôn tìm tòi những đề tài hữu ích để đem đến cho gia đình Nazareth chúng ta được chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

[về đầu trang]