Lm. Trần Đức Anh & Linh Tiến Khải


Tường thuật ngày thứ ba chuyến viếng thăm mục vụ Anh quốc

Lm. Trần Đức Anh & Linh Tiến Khải

Trong ngày thứ bẩy 18-9-2010 Đức Thánh Cha đã có hai sinh hoạt chính: ban sáng ngài chủ sự thánh lễ cho tín hữu trong nhà thờ chính tòa Westminster và ban chiều Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức với các tín hữu tại Hyde Park, là công viên lớn, đẹp và nổi tiếng nhất trong thủ đô Luân Đôn.
 

[về đầu trang]