Nguyễn Tuấn Hoan


Công Đồng Vatican II và dân Chúa Việt Nam

Nguyễn Tuấn Hoan

Đọc bài “50 năm Công Đồng Va-ti-ca-nô II” của cha An-rê Đỗ Xuân Quế, tôi cảm nhận được những băn khoăn của một mục tử tha thiết với đời sống của dân Chúa.
 

Dịch sai Kinh Thánh là sỉ nhục Giáo Hội

Nguyễn Tuấn Hoan

Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy bài viết trên đây của tác giả Trường Sơn được đăng trong trang web của quý vị, một số bạn bè quen biết thường xuyên đọc trang này nói với tôi rằng bây giờ chẳng muốn đọc nữa, vì toàn những bài tào lao, chẳng chọn lọc mà cứ cho đăng bừa lên.
 

[về đầu trang]