Hà Trần


Trách nhiệm và quyền lợi phụ huynh trong việc giáo dục và sửa phạt con cái

Hà Trần

Tôi đã tham dự buổi hội thảo do Gia Ðình Nazareth tổ chức vào Chúa Nhật, ngày 5 tháng 9 năm 2010 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam với hai mục đích:
 
Ðể xem coi mấy ông, mấy bà khoa bảng, bằng cấp nói năng làm sao, vì nghe là có Luật Sư Nguyễn Quốc Lân thuyết trình và trả lời thắc mắc, và luôn tiện đi lễ Chúa Nhật. Một công đôi chuyện, không bổ bề dọc thì cũng bổ bề ngang.

[về đầu trang]