Dale Hurd


“Hồi Giáo hóa” Paris: Một cảnh báo cho Tây Phương và nước Mỹ

Dale Hurd

Thứ sáu ở Paris. Một camera được giấu kín cho thấy các đường phố bị phong toả bởi những đám đông khổng lồ những tín đồ đạo Hồi, được tăng cường bằng một lực lượng an ninh riêng.
 

[về đầu trang]