Huy Hoàng


Người làm dịu cơn khát của Chúa

Huy Hoàng

WHĐ (26.08.2010) – Hôm nay, 26 tháng 8/2010, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của chân phước Têrêsa Calcutta. Tại nhiểu nơi trên thế giới sẽ diễn ra lễ kỷ niệm sự kiện này, kể cả ngoài Kitô giáo.
 
Tại Ấn Độ và Albania, hẳn nhiên rồi, mà còn ở Israel, Pháp hay Hoa Kỳ, trong những ngày này khắp thế giới đều kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Mẹ Têrêsa.
 

[về đầu trang]