Viên Thi


Đôi dòng cảm nghiệm sau Khóa Nazareth Seattle

Viên Thi

Khác với những anh chị khác, tôi đi khóa Gia Đình Nazaret là để gặp người quen. Không phải tôi thấy người sang bắt quàng làm họ. Thực ra, Cha Danh là bạn của tôi khi xưa cùng sinh hoạt trong ca đoàn Cecilia tại nhà thờ Tam Biên-Santa Ana, CA.
 

[về đầu trang]